جشنواره ها و نمایشگاه ها  

جشنواره ها و نمایشگاه های دبستان یک در طول سال تحصیلی

 

·         جشنواره تغذیه سالم به مناسبت روز جهانی غذا

·         جشنواره تربیت بدنی به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

·         جشنواره بادبادک ها به مناسبت روز جهانی کودک

·         جشنواره سبزیجات

·         جشنواره توپ های رنگی به مناسبت روز فن آوری هسته ای

·         نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

·         نمایشگاه محصولات فرهنگی بسیج به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی

·         نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان