مسابقات  

مسابقات دبستان یک در طول سال تحصیلی


 

·       مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر

·       مسابقات علمی:

§       آزمون بنیه علمی در 2 مرحله (پایه دوم)

§       آزمون مجلات رشد

·       مسابقات قرآنی:

§       اذان و وضو و نماز (پایه دوم)

§       اذان و وضو (پایه اوّل)

·       مسابقات نقاشی

·       مسابقه مقاله نویسی (پایه دوم)