تاریخچه دبستان شماره یک
 

باسمه تعالی


مجتمع آموزشی پسرانه معلّم با نیّت پرورش بچّه های مسلمان ، در محیطی سالم از جهت علمی و اخلاقی ، از سال 1369 تأسیس شد و شروع به کار دبستان پسرانه از سال 1372 می باشد.

از سال 1372 تا 1384 تمامی پایه های تحصیلی دوره ی ابتدایی در یک دبستان متمرکز بود ، اما از سال 1385 به بعد مقطع دبستان به دو دبستان1 و 2 تقسیم شد . دبستان 1 با پایه های آمادگی  ، پیش دبستان ، اوّل و دوم و دبستان 2 با پایه های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم می باشد.

امیدواریم با یاری خداوند و هماهنگی و همراهی خانه و مدرسه ، مردان و مسئولان آینده مملکت اسلامیمان پرورش یابند.