درج مطلب  
 
 
 
 
جناب آقای غلامرضا پیکی نژاد ( قائم مقام و معاون آموزشی )
بیش از 30 سال سابقه ی آموزشی و مدیریتی