درج مطلب  
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
      اعضاء انجمن اولیا و مربیان
⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬
   باسلام و احترام  خدمت اولیای محترم و سپاس از بزرگوارانی که با حضور در جلسه ی انتخابات انجمن اولیا و مربیان ،  در این امر مهم مشارکت کردند تا با انتخاب نمایندگان و همیاری و همدلی , به رشد و تعالی فرزندانمان کمک کنیم🙏🌺
 نتایج انتخابات به ترتیب آرا اخذ شده به شرح زیر اعلام می شود:
۱_جناب آقای قشمی
۲-سرکارخانم فغانی
۳-جناب آقای کردی
۴-جناب آقای علایی
۵-جناب آقای امامی
۶-سرکار خانم مقدس
۷-جناب آقای حیدری پور
۸-سرکارخانم کارگشا
🔹  منتخبین  بزرگوار از ردیف ۱ تا ۵ اعضای اصلی و ۶ تا ۸ اعضای علی البدل می باشند.
🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷