درج مطلب  
 
                             
                                 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
                                    اعضاء انجمن اولیا و مربیان
                                       ⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬🔸⏬
   باسلام و احترام  خدمت اولیای محترم و سپاس از بزرگوارانی که با حضور در جلسه ی انتخابات انجمن اولیا و مربیان ،  در این امر مهم مشارکت کردند تا با انتخاب نمایندگان و همیاری و همدلی , به رشد و تعالی فرزندانمان کمک کنیم🌺
 نتایج انتخابات به ترتیب آرا اخذ شده به شرح زیر اعلام می شود:
۱_جناب آقای امامی
۲-جناب آقای قشمی
۳-سرکار خانم کیائی
۴-سرکار خانم مالکی
۵-سرکارخانم بروجردی
۶-جناب آقای مکارم
۷-سرکار خانم فرج ون
۸-سرکارخانم فغانی
🔹  منتخبین  بزرگوار از ردیف ۱ تا ۵ اعضای اصلی و ۶ تا ۸ اعضای علی البدل می باشند.
                               🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷