درج مطلب  
 
 
 
*بیماری های بهاری را جدی بگیرید*
 
 *فصل بهار با همه ی زیبایی هایش  اما فصلی است که برای بسیاری همراه است با انواع بیماری ها و واکنش های آلرژیک ؛ آلرژی هایی که اغلب بر اثر گرده افشانی گلها ، کرک و پرزهای بدن پرندگان یا بدنبال خوردن مواد غذایی حساسیت زا بوجود می آیند و با علائمی مانند آبریزش بینی ، سرفه و عطسه ظاهر می شوند. اما علاوه بر آلرژی های فصلی در این فصل برخی بیماری ها هم بیش تر شایع می شوند.
*تعدادی از این بیماری ها که می توان با پیشگیری از بروز آن ها جلوگیری کرد عبارتند از :زونا ، آبله مرغان ، اوریون، فاویسم ، تب مالت ، سرخجه