دبستان پسرانه معلم
 
   
درج مطلب
 
🌸 فرزندان ما شاخه های گلی هستند که خودمان آنها را پرورش داده ایم ، ولی تا چه اندازه برای تربیت اصولی آنها گام برداشته ایم.
پدر و مادر عزیز! 
با رعایت چند اصل مهم ، می توانیم به تربیت اجتماعی فرزندانمان بپردازیم:   
ـ به فرزندانمان اجازه دهیم پرسش های خود را مطرح کنند و سپس با گشاده رویی و با زبان خودشان ، به آنها پاسخ بدهیم و هرگز با خشم و ناراحتی ، روحیه پرسشگری آنان را سرکوب نکنیم.     
ـ به فرزندانمان فرصت بدهیم تا درمسائل مربوط به خودشان ، رای و عقیده ای را برگزینند و از فکر و هوش خود کمک بگیرند.  
ـ آنان را به مهمانی ها ببریم و اجازه دهیم در حد دانسته هایشان اظهار نظر کنند و در برابر دیگران سخن بگویند.   
ـ همه مشکلات آنان را برایشان حل نکنیم ،  بلکه بگذاریم در مواردی با مشکلات روبرو شوند تا با ابتکار خود ، موانع را از سر راهشان بردارند. معلمان ریاضی پس از آنکه فرمول ریاضی را به شاگردانشان یاد می دهند ، برای نمونه ، یکی دو مسئله حل می کنند . پس از آن ، شاگردان را به حال خود می گذارند تا فکر و ابتکارشان به کار افتد و پرورش یابد .
ـ واقعیت های زندگی را برایشان شرح دهیم تا از تلخ و شیرین و پستی و بلندی آن آگاه شوند .
ـ با پرورش حس همدردی وهمکاری درآنان ، برایشان رضایت خاطرفراهم کنیم .
 
موفق و سربلند باشید.