فضاها و امکانات  
 
حیاط پیش دبستان:
حیاط دبستان (جدید):


راهروی پیش دبستانی:
راهروی دبستان:
کلاس های پیش دبستان:


کلاس های دبستان:


مرکز یادگیری پیش دبستان:


مرکز یادگیری دبستان:


اتاق بهداشت:
سالن اجتماعات:


لابی:


آمفی تئاتر: