توضیحات  

                 

                  

         

   آقای غلامرضا پیکی نژاد ( قائم مقام و معاون آموزشی )

                          بیش از 30 سال سابقه آموزشی و مدیریتی