چاپ خبر
شنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
گزارش زبان پایه دوم هفته سوم فروردین ماه
گزارش زبان پایه دوم در هفته سوم فروردین ماه به شرح ذیل بی باشد ......
#زبان
📒📒📒📒📒📒📒📒
    گزارش زبان (پایه دوم)
از کتاب  First Friends 3
 دانش آموزان با لغات مربوط به شغل ها آشنا شدند همچنین خواندن و نوشتن لغات تمرین شد.
📒📕📒📕📒📕📒📕
انتهای پیام/.